تحصیل در بلاروس
دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ / منتشر شده در کشور بلاروس
تحصیل در بلاروس که دارای سیستم آموزشی پیشرفته ای است و آموزش های پیشرفته ای را در طیف وسیعی از حرفه ها ارائه می دهد. سیاست آموزش و پرورش دولت این کشور بر ارتقاء اصول پیشرو توسعه از جمله شخصیت عمومی و اجتماعی مدیریت ؛ تضمین اصول عدالت ، دسترسی برابر به آموزش و پرورش