تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه
چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸ / منتشر شده در علوم پزشکی در روسیه
تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه از برترین فعالیت های گروه مهاجرتی HSA می باشد. روسیه از برترین کشورها جهت مهاجرت تحصیلی به خصوص تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی می باشد. برخی دانشگاه های روسیه از سطح علمی بسیار بالایی در جهان برخوردارند؛ کتاب ها و مقالات منتشر شده در دانشگاه های پزشکی و