تحصیل در خارج از کشور

آینده برای آن هایی است که اندیشه های زیبا دارند

مشاورین و کارشناسان برتر در حوزه مهاجرت تحصیلی و تحصیل در خارج از کشور به طور مستمر در کنار شما هستند تا بتوانید اندیشه های زیبای خود را بسازید

بیشترین انتخاب های تحصیلی

مشاوران موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو HSA جهت مشاوره های اقامت و مهاجرت تحصیلی به عنوان دپارتمان مشاوره مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج در اروپا با همکاری چندی از معتبرترین موسسات حقوقی و مهاجرتی در داخل کشور و برخی موسسات اعزام دانشجو در ایران تلاش می کند تا مزایا و معایب تحصیل در کشورهای دیگر را در کنار قوانین حقوقی تحصیل در آن ها و نحوه اخذ اقامت پس از تحصیل در انتخاب هایی همچون تحصیل در آلمان ، تحصیل در کانادا ، تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه ، تحصیل در ترکیه و غیره برای متقاضیان در کشور ایران اطلاع رسانی نماید. امید است تا بتوانیم خدمتی هر چند کوچک به آن هایی که می خواهند اندیشه های زیبای خود را بسازند داشته باشیم.

معرفی و پذیرش دانشگاه ها

TOP